OBRA

[PROJECTES D’OBRA] Redacció de projectes d’obra i direcció tècnica/executiva de locals comercials (botigues, centres comercials…), locals administratius (oficines…), pública concurrència (restaurants, equipaments esportius i culturals…), residencial públic (hotels, apartaments turístics, turisme rural…), aparcaments vehicles, edificis i establiments industrials (petites, mitjanes i grans indústries, tallers professionals i artesanals…), obra civil, urbanització, etc. amb totes o algunes de les seves fases:

  • Avantprojecte
  • Projecte Bàsic
  • Projecte Executiu (memòria, càlculs, plànols, amidaments i pressupost…)
  • Direcció d’Obra (sol·licitud d’ofertes, direcció tècnica i executiva, certificacions…)
  • Coordinació de Seguretat i Salut

 

“Enfront la necessitat de nova construcció o bé d’adequació d’un edifici o establiment pel desenvolupament d’una activitat determinada, generalment és necessari un projecte d’obra. La construcció o reforma d’adequació respondrà a les necessitats del promotor i de l’activitat a desenvolupar-hi, així com també a la normativa vigent aplicable.

Així, ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA ofereix els seus serveis professionals per a la realització del projecte d’obra i les gestions i els tràmits necessaris per aconseguir els permisos d’obra que exigeix l’administració i els organismes competents.

Un projecte d’obra requereix de la col·laboració de tècnics especialistes (ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA) per tal d’optimitzar esforços, temps i diners en el procés de convertir una idea en una realitat.”

OBRA

Projectes d’obra i direcció tècnica de locals, edificis industrials...

INSTAL·LACIONS

Projectes executius d’instal·lacions: electricitat, gas, climatització...

ACTIVITATS

Projectes d’activitats per a l’obertura i/o ampliació de locals, indústries...

LEGALITZACIONS

Projectes de legalització d’instal·lacions: gas, electricitat, tèrmiques...

GESTIONS

Documentació tècnica, gestions i tràmits amb organismes...

© 2018 by ÒPTIMA SERVEIS D'ENGINYERIA