LEGALITZACIONS

[PROJECTES DE LEGALITZACIÓ] Redacció de projectes de legalització d’instal·lacions i obra de locals comercials (botigues, centres comercials…), locals administratius (oficines…), pública concurrència (restaurants, equipaments esportius i culturals…), residencial públic (hotels, apartaments turístics, turisme rural…), aparcaments vehicles, edificis i establiments industrials (petites, mitjanes i grans indústries, tallers professionals i artesanals…), etc.:

 • Instal·lacions elèctriques (baixa tensió, enllumenat…)
 • Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció i refrigeració)
 • Instal·lacions d’extracció, ventilació i renovació aire.
 • Instal·lacions contra incendis
 • Instal·lacions de gasos combustibles (gas natural, gas propà…)
 • Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics, petrolífers, etc.
 • Instal·lacions i equips a pressió

   

   

“Una instal·lació o una obra es pot legalitzar si compleix amb els requisits legals aplicables, sigui nova o existent. En aquest sentit, sempre és recomanable que qualsevol instal·lació o obra amb reglamentació de seguretat sigui prèviament dissenyada i posteriorment executada per professionals especialistes amb la garantia de compliment de la normativa aplicable.

Enfront una instal·lació o obra existent cal fer una anàlisis tècnic previ per definir i revisar les seves característiques actuals, així com les mesures correctores i les solucions tècniques necessàries a executar per tal de complir amb tots els requisits legals aplicables i, seguidament, poder-la legalitzar.

Així, ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA ofereix els seus serveis professionals per a la realització del projecte de legalització i les gestions i els tràmits necessaris per aconseguir els permisos i les inspeccions que exigeix l’administració i els organismes competents, així com també les companyies subministradores.

Un projecte de legalització requereix de la col·laboració de tècnics especialistes (ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA) per tal d’optimitzar esforços, temps i diners en el procés de convertir una instal·lació existent en una instal·lació legal”.

OBRA

Projectes d’obra i direcció tècnica de locals, edificis industrials...

INSTAL·LACIONS

Projectes executius d’instal·lacions: electricitat, gas, climatització...

ACTIVITATS

Projectes d’activitats per a l’obertura i/o ampliació de locals, indústries...

LEGALITZACIONS

Projectes de legalització d’instal·lacions: gas, electricitat, tèrmiques...

GESTIONS

Documentació tècnica, gestions i tràmits amb organismes...

© 2018 by ÒPTIMA SERVEIS D'ENGINYERIA