INSTAL·LACIONS

[PROJECTES D’INSTAL·LACIONS] Redacció de projectes executius d’instal·lacions i direcció tècnica/executiva de locals comercials (botigues, centres comercials…), locals administratius (oficines…), pública concurrència (restaurants, equipaments esportius i culturals…), residencial públic (hotels, apartaments turístics, turisme rural…), aparcaments vehicles, edificis i establiments industrials (petites, mitjanes i grans indústries, tallers professionals i artesanals…), obra civil, urbanització, etc. incloses les corresponents legalitzacions necessàries:

  • Instal·lacions globals (aigua, sanejament, electricitat, telecomunicacions, clima, ventilació i renovació, contra incendis, gas…)
  • Instal·lacions elèctriques (baixa tensió, enllumenat…)
  • Instal·lacions tèrmiques (climatització, calefacció i refrigeració)
  • Instal·lacions d’extracció, ventilació i renovació aire.
  • Instal·lacions contra incendis
  • Instal·lacions de gasos combustibles (gas natural, gas propà…)
  • Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics, petrolífers, etc.
  • Instal·lacions d’energies renovables (solar, aerotèrmia, geotèrmia, biomassa…)

 

Les instal·lacions d’aigua, sanejament, electricitat, climatització, gas, etc. són elements essencials pel desenvolupament funcional de qualsevol activitat. Tot edifici o establiment requereix del conjunt de les instal·lacions per tal de desenvolupar-hi l’activitat prevista i, alhora, complir amb la normativa vigent aplicable.

Així, ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA ofereix els seus serveis professionals per a la realització del projecte d’instal·lacions i les gestions i els tràmits necessaris per aconseguir els permisos i les inspeccions que exigeix l’administració i els organismes competents, així com també les companyies subministradores.

Un projecte d’instal·lacions requereix de la col·laboració de tècnics especialistes (ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA) per tal d’optimitzar esforços, temps i diners en el procés de convertir una instal·lació en una instal·lació funcional i legal.”

OBRA

Projectes d’obra i direcció tècnica de locals, edificis industrials...

INSTAL·LACIONS

Projectes executius d’instal·lacions: electricitat, gas, climatització...

ACTIVITATS

Projectes d’activitats per a l’obertura i/o ampliació de locals, indústries...

LEGALITZACIONS

Projectes de legalització d’instal·lacions: gas, electricitat, tèrmiques...

GESTIONS

Documentació tècnica, gestions i tràmits amb organismes...

© 2018 by ÒPTIMA SERVEIS D'ENGINYERIA