ACTIVITATS

[PROJECTES D’ACTIVITATS] Redacció de projectes d’activitats per a l’obertura, adequació i/o ampliació de locals comercials (botigues, centres comercials…), locals administratius (oficines…), pública concurrència (restaurants, equipaments esportius i culturals…), residencial públic (hotels, apartaments turístics, turisme rural…), aparcaments vehicles, edificis i establiments industrials (petites, mitjanes i grans indústries, tallers professionals i artesanals…), etc. amb tots els seus règims:

  • Declaració responsable obertura. Activitat Innòcua
  • Comunicació prèvia obertura. Activitat Baix Risc 
  • Comunicació prèvia ambiental. Activitat Annex III
  • Llicència ambiental (concessió). Activitat Annex II

 

“La llicència d’activitats, en tots els seus règims, és un requisit legal exigit per l’administració i els organismes competents per tal de poder desenvolupar legalment una activitat en un establiment. Aquesta condició legal s’exigeix tant als nous establiments com als establiments existents, per tal de garantir el compliment de la normativa aplicable.

Així, ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA ofereix els seus serveis professionals per a la realització del projecte d’activitats en tots els seus règims i les gestions i els tràmits necessaris per aconseguir els permisos i les inspeccions que exigeix l’administració i els organismes competents.

Un projecte d’activitats requereix de la col·laboració de tècnics especialistes (ÒPTIMA SERVEIS D’ENGINYERIA) per tal d’optimitzar esforços, temps i diners en el procés de convertir una activitat en una activitat legal.”

OBRA

Projectes d’obra i direcció tècnica de locals, edificis industrials...

INSTAL·LACIONS

Projectes executius d’instal·lacions: electricitat, gas, climatització...

ACTIVITATS

Projectes d’activitats per a l’obertura i/o ampliació de locals, indústries...

LEGALITZACIONS

Projectes de legalització d’instal·lacions: gas, electricitat, tèrmiques...

GESTIONS

Documentació tècnica, gestions i tràmits amb organismes...

© 2018 by ÒPTIMA SERVEIS D'ENGINYERIA